Skip to main content

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Powstańców 31, Katowice, 40-038
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–15:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 07:30–15:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Wojew%C3%B3dzkich-Przychodni-Specjalistycznych-w-Katowicach-100870108500576