Skip to main content

Finansowanie projektu

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Konkurs przeprowadziło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

biało czerwona polska flaga oraz godło polski biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę uzależnień behawioralnych wraz z obsługą poradni internetowej w zakresie tej problematyki.

Cel: rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych wśród szerokiego grona odbiorców oraz pomoc psychologiczna i prawna osobom dotkniętym problemem uzależnień behawioralnych (osoby uzależnione oraz ich bliscy).
Portal pełni funkcje: informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną i pomocową.

Celami szczegółowymi są:

 • Zwiększenie dostępu do specjalistów z zakresu uzależnień behawioralnych poprzez stale aktualizowaną bazą placówek pomocowych oraz prowadzenie poradni online.
 • Poszerzenie dostępu do kanałów wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin poprzez prowadzenie poradni online oraz konsultacji e-mail ze specjalistami.
 • Bieżące uaktualnianie wiedzy specjalistycznej i praktycznej w obszarze uzależnień behawioralnych.
 • Bieżące uaktualnianie informacji dotyczących szkoleń, zjazdów, konferencji z obszaru uzależnień behawioralnych.
 • Promocja wiedzy w obszarze uzależnień behawioralnych poprzez prowadzenie portalu.
 • Zainteresowanie młodych osób tematyką uzależnień behawioralnych poprzez działania w social mediach.

Grupa docelowa: Portal jest adresowany m.in. do osób dorosłych zainteresowanych tematyką uzależnień behawioralnych, osób uzależnionych i ich rodzin, do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz do profesjonalistów – terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów zainteresowanych tą tematyką.

Realizowane zadania, spodziewane korzyści i rezultaty: 

 • Ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, poprzez zbieranie w jednym, interaktywnym, portalu wiadomości z obszaru uzależnień behawioralnych.
 • Wzrost świadomości społecznej dotyczącej uzależnień behawioralnych poprzez bieżące uaktualnianie treści portalu.
 • Wzrost dostępności do specjalistów z zakresu uzależnień behawioralnych i specjalistycznego poradnictwa poprzez działanie poradni online oraz możliwości konsultacji e-mail.
 • Wzrost dostępności do placówek leczenia uzależnień behawioralnych dzięki aktualizacji bazy ośrodków.
 • Wzrost dostępności do specjalistycznych wiadomości z obszaru uzależnień behawioralnych poprzez publikacje najnowszych raportów z badań oraz aktualności.
 • Poszerzenie wiedzy specjalistów poprzez publikację praktycznych materiałów dla profesjonalistów.
 • Ułatwienie dostępu do specjalistycznych szkoleń, zjazdów, konferencji w obszarze uzależnień behawioralnych poprzez publikację informacji na jednej platformie.