Skip to main content

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Społeczna

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Klonowica 1a, Szczecin, 71-241
Województwo: zachodniopomorskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 12 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: brak