Skip to main content

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. Poradnia Terapii Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Dąbrowskiego 19, Andrychów, 34-120
Województwo: małopolskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–wtorek 07:00–20:00, środa 07:00–14:35, czwartek–piątek 07:00–20:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • grupy wstępne • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://fb.com/Wojew%C3%B3dzki-Szpital-Psychiatryczny-W-Andrychowie-820805988115132