Skip to main content

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Dąbrowskiego 19, Andrychów, 34-120
Województwo: małopolskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:00–14:35
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka dysponuje łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/Wojew%C3%B3dzki-Szpital-Psychiatryczny-W-Andrychowie-820805988115132