Skip to main content

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia Odwykowa

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 134378762

Jak do nas trafić?

Adres: Korczyńska 57, Krosno, 38-400
Województwo: podkarpackie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ, w pozostałych przypadkach dla nieubezpieczonych w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości - nieodpłatnie, ubezpieczone osoby poza Polską muszą zapłacić
Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 07:30–15:00, piątek 07:30–18:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/krosno.med