Skip to main content

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Oddział Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: al. Tysiąclecia 30, Bolesławiec, 59-700
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: -
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Wojew%EF%BF%BDdzki-Szpital-dla-Nerwowo-i-Psychicznie-Chorych-w-Boles%EF%BF%BDawcu-110386093977415