Skip to main content

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza. Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu. Poradnia Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Sądowa 18, Świecie, 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Wojew%EF%BF%BDdzki-Szpital-dla-Nerwowo-i-Psychicznie-Chorych-w-%EF%BF%BDwieciu-105687324170872