Skip to main content

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Dąbrowskiego 7, Stalowa Wola, 37-464
Województwo: podkarpackie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • kobiety w ciąży • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: brak