Skip to main content

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Tramwajowa 2 4, Toruń, 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:30–15:05
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/pages/Wojew%C3%B3dzki%20O%C5%9Brodek%20Terapii%20Uzale%C5%BCnie%C5%84%20i%20Wsp%C3%B3%C5%82uzale%C5%BCnienia%20w%20Toruniu/1289089191136878