Skip to main content

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 566226831

Jak do nas trafić?

Adres: Szosa Bydgoska 1, Toruń, 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 16 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w języku angielskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:30–15:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/pages/Wojew%C3%B3dzki%20O%C5%9Brodek%20Terapii%20Uzale%C5%BCnie%C5%84%20i%20Wsp%C3%B3%C5%82uzale%C5%BCnienia%20w%20Toruniu/1289089191136878