Skip to main content

Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 226206435

Jak do nas trafić?

Adres: Elektoralna 26, Warszawa, 00-892
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 12 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w języku angielskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 11:00–19:00, wtorek 11:00–16:00, środa 11:00–19:00, czwartek–piątek 11:00–16:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia rodzin • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: brak