Skip to main content

Urząd Miejski w Pabianicach. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Punkt Konsultacyjny ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Partyzancka 31, Pabianice, 95-200
Województwo: łódzkie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 9 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/O%EF%BF%BDrodek-Profilaktyki-i-Integracji-Spo%EF%BF%BDecznej-484005981619629