Skip to main content

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 818810014

Jak do nas trafić?

Adres: Albrechtówka 5, Kazimierz Dolny, 24-120
Województwo: lubelskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 13 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • rosyjskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/PowrotZULublin