Skip to main content

Towarzystwo Nowa Kuźnia. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Legionu Puławskiego 6, Puławy, 24-100
Województwo: lubelskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia rodzin • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/nowakuznialublin