Skip to main content

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 413641339

Jak do nas trafić?

Adres: Spacerowa 5, Morawica, 26-026
Województwo: świętokrzyskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • wyłącznie mężczyźn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjnoinformacyjn
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych • własne wózki dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie-Centrum-Psychiatrii-w-Morawicy-103742371685819