Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Ogrodowa 66, Częstochowa, 42-202
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 10 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w języku angielskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 09:00–20:00, wtorek 09:00–19:00, środa 09:00–16:00, czwartek 11:00–20:00, piątek 10:30–19:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wsparcia • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania + email
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/AlternativeDanceCzwa