Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 717806745

Jak do nas trafić?

Adres: Trzebnicka 17, Wrocław, 50-245
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 13 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w języku angielskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 10:00–18:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (korytarze, łazienka) • placówka znajduje się na parterze
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/trzebnicka