Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Białymstoku

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: gen. Hallera 8, Białystok, 15-814
Województwo: podlaskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 14 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–środa 07:00–20:00, czwartek–piątek 07:00–15:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 07:00–15:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia rodzin • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: tłumacz języka migowego
Facebook: brak