Skip to main content

Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 126810066

Jak do nas trafić?

Adres: Nadbrzezie 25, Kraków, 31-983
Województwo: małopolskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 21 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: brak informacji
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://fb.com/gwandom