Skip to main content

SPZOZ Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach. Oddział Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Charcice 12, Chrzypsko Wielkie, 64-412
Województwo: wielkopolskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–niedziela 07:25–15:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • zajęcia edukacyjnoinformacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/Zak%EF%BF%BDad-Leczenia-Uzale%EF%BF%BDnie%EF%BF%BD-Charcice/105388699499755