Skip to main content

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. Poradnia Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Prusa 1 3, Otwock, 05-400
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia (osoby ubezpieczone i nieubezpieczone opłacane przez NFZ)
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–18:0
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/Szpital-Mswia-W-Otwocku/515666755217219