Skip to main content

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Gliwicka 33, Rybnik, 44-200
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–14:00
Godziny pracy recepcji: 07:00-14:35
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://fb.com/SPZOZ-Pa%C5%84stwowy-Szpital-dla-Nerwowo-i-Psychicznie-Chorych-w-Rybniku-103951008327608