Skip to main content

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Poradnia Zdrowia Psychicznego

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Park Hutniczy 6, Zabrze, 41-800
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–20:00, sobota 08:00–15:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: dla uzależnionych: psychiatryczne • psychologiczne – dla ich bliskich: psychiatryczne • psychologiczne
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://fb.com/Opilu-O%C5%9Brodek-Profilaktyki-i-Leczenia-Uzale%C5%BCnie%C5%84-w-Zabrzu-296074833863493