Skip to main content

Przychodnia Psychoterapii, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Piotr Kozłowski. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnienia

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 895357115

Jak do nas trafić?

Adres: Puszkina 13, Olsztyn, 10-295
Województwo: warmińsko-mazurskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 14 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:30–19:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wsparcia • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: brak