Skip to main content

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 523612143

Jak do nas trafić?

Adres: Bohaterów Kragujewca 11, Bydgoszcz, 85-863
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • tylko osoby ubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 10:00–18:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wsparcia • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Stowarzyszenie-Monar-Poradnia-Profilaktyczno-Konsultacyjna-w-Bydgoszczy-905843039513950