Skip to main content

Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Gajowa 43, Bydgoszcz, 85-087
Województwo: kujawsko-pomorskie

Leczone uzależnienia

  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby powyżej 12 r.ż. osoby ubezpieczone i nieubezpieczone cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: nieodpłatne formy pomocy: Program wczesnej interwencji FreD goes net, program terapii dla osób używających problemowo marihuanę – Candis, pozostałe formy wyłącznie w ramach dofinansowań i grantów celowych na określony program bądź zadanie.
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 15:00–19:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: słuchową • wzrokową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/stopnarkotykom