Skip to main content

Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 327712644

Jak do nas trafić?

Adres: Ballestremów 16, Ruda Śląska, 41-700
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 08:00–20:00, wtorek 08:00–17:00, środa 08:00–20:00, czwartek 08:00–18:00, piątek 08:00–17:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–17:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: brak