Skip to main content

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 226552864

Jak do nas trafić?

Adres: Lelewela 9, Mława, 06-500
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 08:00–15:00, wtorek 12:00–19:00, środa–piątek 08:00–15:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–16:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/NZOZ-O%EF%BF%BDrodek-Terapii-Uzale%EF%BF%BDnie%EF%BF%BD-i-Wsp%EF%BF%BDuzale%EF%BF%BDnienia-w-Dzia%EF%BF%BDdowie/881857415180172