Skip to main content

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Poradnia Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: 1905 Roku 21, Radom, 26-600
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 09:00–19:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne (Trening Wnioskowania Moralnego, Trening Kontroli Złości, After Care, Grupa Problemowa dla Kobiet Uzależnionych)
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania + email
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/O%EF%BF%BDrodek-Profilaktyki-i-Terapii-Uzale%EF%BF%BDnie%EF%BF%BD-Radom-244601159347263