Skip to main content

NZOZ Nadzieja Rodzinie Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych. Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Pałęgi 80, Mniów, 26-080
Województwo: świętokrzyskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby w przedziale wiekowym 15–26 r.ż. • kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowan
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: brak informacji
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://fb.com/O%C5%9Brodek-leczenia-uzale%C5%BCnie%C5%84-w-Pa%C5%82%C4%99gach-NZOZ-Nadzieja-Rodzinie-1018215061570483