Skip to main content

NSZOZ TERMEDICA. Poradnia Leczenia Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: os. Bolesława Chrobrego 101, Poznań, 60-681
Województwo: wielkopolskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 16 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–środa 08:00–20:00, czwartek 09:00–16:00, piątek 09:00–20:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych • własne wózki dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/Termedica/163761910480332