Skip to main content

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dział Terapii

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 895429466

Jak do nas trafić?

Adres: Metalowa 5, Olsztyn, 10-603
Województwo: warmińsko-mazurskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 16 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:30–15:30
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: http://fb.com/Miejski-Zesp%C3%B3%C5%82-Profilaktyki-i-Terapii-Uzale%C5%BCnie%C5%84-w-Olsztynie-208377659311377