Skip to main content

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT. Hostel

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 684532000

Jak do nas trafić?

Adres: Jelenia 1a, Zielona Góra, 65-090
Województwo: lubuskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • kobiety i mężczyzn • pary • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowan
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysow
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://fb.com/ptznzg