Skip to main content

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień. Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia, Ośrodek Psychoterapii DDA

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 124255747

Jak do nas trafić?

Adres: Wielicka 73, Kraków, 30-552
Województwo: małopolskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 07:30–20:00, sobota 07:30–15:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 07:30–20:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjnoinformacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://fb.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Krakowskie-Centrum-Terapii-Uzale%C5%BCnie%C5%84-367587720337727/