Skip to main content

Fundacja Salida

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 713070149

Jak do nas trafić?

Adres: Jedności Narodowej 153, Wrocław, 50-303
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–niedziela 14:00–18:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–niedziela 12:00–17:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacjasalidawroclaw