Skip to main content

Fundacja Naszym Dzieciom

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Borowego 8, Warszawa, 01-357
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby w przedziale wiekowym 13–26 r.ż. osoby ubezpieczone i nieubezpieczone cudzoziemców: tylko ubezpieczonych (jest możliwe udzielenie pomocy pacjentom mówiącym w następujących językach: angielskim • niemieckim • włoskim • rosyjskim)
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 16:00–21:00
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • inne
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania + email
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/klubmlodziezowyalternatywa