Skip to main content

Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych PrzyStań. Poradnia PrzyStań

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 722154193

Jak do nas trafić?

Adres: Paulińska 4, Wrocław, 50-247
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek 12:00–18:00, wtorek 16:00–21:00, środa 08:00–13:00, 17:00–20:00, czwartek 17:00– 21:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/poradnia.przystan.wroclaw