Skip to main content

Fundacja La Fontaine

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 574770747

Jak do nas trafić?

Adres: Wandy Rutkiewicz 2, Warszawa, 02-956
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone cudzoziemców: ubezpieczonych i nieubezpieczonych
Rodzaj refundacji: formy pomocy udzielane w ramach realizowanych projektów są nieodpłatne, wsparcie poza projektowe udzielane jest odpłatnie.
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wstępne • grupy wsparcia • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe • inne
Terapia prowadzona zdalnie: e-mail
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • słuchową • wzrokową • intelektualną
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych • gabinet terapeutyczny w budynku innym niż siedziba placówki – dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Fundacja-La-Fontaine-105668044509676