Skip to main content

Fundacja Dom Nadziei. Poradnia Leczenia i Terapii Uzależnień. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Główna 30, Gliwice, 44-109
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne kupowanie
  • kompulsywne zachowania seksualne
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 12 r. ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–20:00 (wymagana rejestracja telefoniczna)
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia par • terapia rodzin • terapia grupowa
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: http://fb.com/FundacjaDomNadziei