Skip to main content

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. Oddział Terapii Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współwystępującymi Zaburzeniami Psychicznymi

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Telefon: 322318615

Jak do nas trafić?

Adres: Dębowa 5, Gliwice, 44-100
Województwo: śląskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne
  • kompulsywne kupowanie
  • problemowe zaangażowanie w pracę
  • uzależnienie od hazardu
  • zaburzenia odżywiania się
  • zaburzenia używania technologii

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia grupowa • grupy wsparcia • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • zajęcia edukacyjno-informacyjne • inne (pomoc prawna • diagnostyka uzależnienia behawioralnego • treningi relaksacyjne • poradnictwo dla rodzin)
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • wzrokową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: brak