Skip to main content

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Czarnieckiego 4a, Nysa, 48-303
Województwo: opolskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: tylko ubezpieczonych
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–15:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek–piątek 08:00–20:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • farmakoterapia
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową • intelektualną przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka)
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/zozdormed