Skip to main content

Centrum Leczenia Uzależnień Zapowiednik

Drukuj / Zapisz do PDF

Informacje kontaktowe

Jak do nas trafić?

Adres: Hutten-Czapskiego 49, Opalenie, 83-136
Województwo: pomorskie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka stacjonarna
Beneficjenci: osoby powyżej 16 r.ż. • kobiety i mężczyzn • małżeństwa • pary • rodziców z dziećmi • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ (w pozostałych przypadkach odpłatnie)
Godziny pracy: brak informacji
Godziny pracy recepcji: 24/7
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • poszpitalny program po leczeniu • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: ruchową przyjęcie osoby niepełnosprawnej każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia z placówką
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: placówka jest w pełni przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (m.in. podjazd, winda, korytarze, łazienka) • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/zapowiednik