Skip to main content

Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Reduta

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Synów Pułku 6, Warszawa, 01-354
Województwo: mazowieckie

Leczone uzależnienia

  • inne uzależnienia behawioralne

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: kobiety i mężczyzn • osoby powyżej 20 r.ż. osoby ubezpieczone i nieubezpieczone
Godziny pracy: poniedziałek 17:00–22:00, środa 17:00–21:00
Godziny pracy recepcji: poniedziałek 18:00-–21:00
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia par • terapia rodzin • grupy wsparcia • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: telefon zaufania
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: brak informacji
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: brak