Skip to main content

Czy zakupy to twój problem?

Aby określić, czy faktycznie zakupy stanowią problem, warto przeanalizować i szczerze odpowiedzieć na 9 poniższych pytań diagnozujących. Pytania te nie dadzą nam pełnej diagnozy, ale pewien ogląd sytuacji. Z pewnością im więcej odpowiedzi twierdzących, tym większe ryzyko, że nasze wydawanie pieniędzy może być zaburzone.

  • Czy kiedykolwiek odczuwał(a) Pan(i) silną potrzebę robienia zakupów?
  • Czy na samą myśl o zakupach robi się Panu(i) przyjemnie?
  • Czy kiedykolwiek podczas zakupów miał(a) Pan(i) poczucie oderwania się od swoich problemów?
  • Czy podczas zakupów odczuwa Pan(i) euforię i pobudzenie?
  • Czy kiedykolwiek, wkrótce po dokonaniu zakupu, zdarzyło się Panu(i) zapomnieć, dlaczego kupił(a) Pan(i) ten artykuł?
  • Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) kupić niepotrzebne artykuły?
  • Czy po dokonaniu zakupu odczuwa Pan(i) ulgę/odprężenie?
  • Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) wydać wyjątkowo dużą ilość pieniędzy na nieplanowany zakup?
  • Czy kiedykolwiek, po zrobieniu zakupów, miał(a) Pan(i) poczucie winy?

Źródło: broszura „Gdy zakupy stają się problemem. Czy jestem uzależniony”?, Katarzyna Kucewicz, wyd. Fundacja ETOH, KBPN, Warszawa 2014