Skip to main content

„Wylogowanie” z życia jako konsekwencja traumatyzacji

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
oraz
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
we współpracy z
EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat:

„WYLOGOWANIE” Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJI,

która odbędzie się  w dniu 06 września 2018 roku w Sali wystaw czasowych – Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku – ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk.

PROGRAM KONFERENCJI:

  • 10.00 – 11.00 – dr Alfred Walter „Zakłócenia procesu stawania się żywym na nowo. Fluktuacje pomiędzy przypominaniem i lękiem a byciem zaburzonym, oraz pragnieniami bycia żywym.”
  • 11.00 – 12.00 – Jolanta Zboińska „Budzenie do życia. Okruchy życia wyrażane w snach”
  • 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
  • 12.30 – 13.30 – prof. dr hab.   Beata Pastwa Wojciechowska „Skomplikowany świat emocji osób z zaburzeniami osobowości”
  • 13.30 – 14.30 – dr Anita Sumiła „Tajemnice dysocjacji”
  • 14.30 – 15.30 – dr Lidia Chylewska Barakat „Neurobiologiczna reakcja organizmu na wydarzenie traumatyczne jako wylogowanie z życia i szansa na wyzdrowienie”.

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować pod adres e-mai: info@psychotraumatologia.com.pl
Koszt konferencji 170 zł.
Opłaty za konferencję i grupy superwizyjne prosimy dokonywać na konto:
PKO SA  27 1240 2920 1111 0010 4276 1685
Tytyłem: Konferencja

Grupy superwizyjne w dniu 7 września 2018

W dniu 7.09.2018 zapraszamy Państwa do udziału w grupach superwizyjnych w godzinach:

  • I Grupa godz. 9.00 – 11.30
  • II Grupa godz. 12.00 -14.30

Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

FAKTURY
Prośby o faktury na udział w konferencji prosimy kierować na adres: faktury@psychotraumatologia.com.pl

Prelegenci:

Dr filoz. Alfred Walter
Studiował filozofię, teologię ewangelicką, pedagogikę i politologię we Fryburgu, Bazylei, Monachium i Wiedniu.  Odbył szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci, młodzieży i dorosłych (Monachium). Odbył szkolenie w zakresie analizy grupowej według Foulkes’a oraz w zakresie psychoanalitycznej terapii par i rodzin (Monachium). Przez 7 lat pracował jako asystent naukowy na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Przez 12 lat praktykował w Poradni Psychologicznej ewangelickiej organizacji pomocy Diakonisches Werk w Augsburgu (główna problematyka – separacje i rozwody). Od 15 lat prowadzi działalność we własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu.Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium (CIP, uznany przez państwo instytut szkoleniowy dla psychoterapeutów medycznych i niemedycznych). Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach.  Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii, Centrum Leopolda-Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu.

Aktualne tematy pracy:
Psychoanalityczna technika terapii zorientowana na relację. Psychoanaliza i trauma. Psychoanaliza i terapia rozwojowa. Relacyjne analityczne modele psychoterapii dzieci i młodzieży. Autor ponad 60 publikacji z zakresu kontroli zbrojeń, badań o pokoju i konfliktach, pedagogiki pokoju i ruchów pokojowych, AIDS, historii myśli psychoanalitycznej, psychoanalitycznej terapii dzieci, par i rodzin, psychoanalitycznej teorii rozwoju.

Prof. Dr hab. Beata Pastwa Wojciechowska – profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, wieloletni biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jest autorką i współautorką książek, rozdziałów w publikacjach autorskich oraz artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych. Specjalnością naukową i praktyczną jest psychologia kliniczna, sądowo- penitencjarna oraz seksuologia. W sferze zainteresowań naukowych leżą przede wszystkim takie zagadnienia jak: metodologiczne, etyczne i kliniczne aspekty opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych, psychologia zaburzeń osobowości, zwłaszcza psychopatyczne zaburzenia osobowości, psychologia zdrowia i kliniczna: norma vs. patologia, a także zaburzenia rozwoju psychoseksualnego osób z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem czasopisma Current Issues in Personality Psychology a także członkiem rad naukowych wielu uznanych czasopism naukowych. Swoje doświadczenia zawodowe systematycznie pogłębia na różnego rodzaju kursach i szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jolanta Zboińska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Wieloletni członek i założycielka Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, aktualnie jej prezes. Wieloletni biegły sądowy z listy Prezesa Sądu kręgowego w Gdańsku. W ramach Fundacji PCP prowadzi szkolenia z zakresu psychotraumatologii specjalistycznej i psychotraumatologii praktycznej. Pracuje w prywatnym gabinecie  z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. W 2009 roku na Międzynarodowej Konferencji Psychotraumatologicznej w Haidenhaim otrzymała międzynarodową nagrodę  za całokształt osiągnięć zawodowych oraz wdrażanie psychotraumatologii w Polsce. Wieloletni współpracownik i wykładowca Kolegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lidia Chylewska Barakat – psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej. Trenerka i kotrenerka w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.
Specjalizuje się m.in. w terapii traumy, terapii zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń przystosowawczych.
Przed wybuchem wojny w Syrii pracowała tam wspólnie z mężem – profesorem Uniwersytetu w Damaszku, wspierając m.in. uchodźców z Iraku, w tym kobiety – ofiary gwałtu. Do Polski wróciła w 2012 r.

Anita Sumiła – dr nauk medycznych, psychiatra dzieci i młodzieży,  certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od ponad dziecięciu lat wykorzystując mi.in. MBT-F, podejście systemowe. Kieruje Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i młodzieży w Kościerzynie oraz Sopocie.
Autorka licznych publikacji z zakresu psychopatologii rozwojowej, prowadzi szkolenia i wykłady z zaburzeń psychicznych u dzieci i adolescentów.