Skip to main content

Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży

W okresie styczeń – grudzień 2018 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt  Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży – szkolenie adresowane do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych) realizujących programy profilaktyczne w szkołach.

Celem głównym zadania jest zwiększenie wiedzy kardy pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych, poprzez opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę  z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieciom i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli psychologów, pedagogów szkolnych) z terenu miasta Krakowa.

Realizacja projektu odbywać się będzie w formie wykładowo-warsztatowej. Program obejmował będzie 22 godziny wykładów i 13 godzin zajęć warsztatowych związanych z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 cykli szkoleniowych dla 3 grupy uczestników (ok. 20 osób/grupa),po 35 godzin każdy. Łącznie zaplanowano 210 godzin szkoleń dla 120 uczestników. Szkolenie będzie miało charakter lokalny Program szkoleniowy wykorzystuje wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie uzależnień behawioralnych, na które najbardziej narażona jest młodzież (m.in. e-uzależnienia, hazard).

Pobierz: PROGRAM SZKOLENIA.pdf

Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

  • Blok I: Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki) – Wykład 6h
  • Blok II: Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych – Wykład 3h i Warsztat 5h
  • Blok III: Koncepcje i metody profilaktyki uzależnień behawioralnych – Wykład 5h i Warsztat 8h
  • Blok IV: Przegląd programów profilaktycznych – Wykład 8 godzin

Szkolenie odbywać się będzie w następujących placówkach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie
  3. Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie