Skip to main content

Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień

2017-07-31

Zapraszamy na szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu.

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub będących w trakcie procesu certyfikacji zarówno w KBPN jak i w PARPA.

Szkolenie odbywać się będzie w Instytucie Terapii i Edukacji s.c.

adres: ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań

Koszt szkolenie to 50 zł płatne przelewem na konto: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264

Szkolenie realizowane będzie w czterech edycjach. Dwie edycje w 2016 roku i dwie w 2017 roku. W każdej edycji mamy 32 miejsca. Zajęcia wykładowe będą odbywały się w dużej grupie, natomiast zajęcia warsztatowe w grupach 16-to osobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda edycja to dwa czterodniowe zjazdy składające się z 43 godzin warsztatowych, 16 godzin wykładowych i 8 godzin superwizji.

Termin II edycji 2017 r.:

 • I zjazd 02-05.11.2017 r
 • II zjazd 14-17.12.2017 r

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przesłanie ma adres mailowy biuro@ipe.edu.pl skanu

 1. karty zgłoszeniowej
 2. certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub zaświadczenia o byciu w procesie certyfikacji
 3. przelanie 50 zł na podane konto Instytutu

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Lilianna Woronowicz pod adresem mailowym:
biuro@ipe.edu.plwww.ipe.edu.pl

Szczegółowy program szkolenia wraz z godzinami zajęć zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym na szkolenie. Zgłoszenie i wpłaty przyjmujemy do 29.10.2017 r.

Program szkolenia

 • 16 h wykładów:
  • 2h „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”
  • 5h „Uzależnienie od seksu i seksualność osób uzależnionych”
  • 2h „Pokolenie digitalnatives – uzależnienie od nowych technologii”
  • 3h „Hazard – współczesne wyzwanie”
  • 2h „Pracoholizm – pasja pracy i wartość czy uzależnienie”
  • 2h „Kompulsywne objadanie się – psychologiczny program redukcji nadwagi”
 • 43 h warsztatów:
  • 3,5h „Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu i seksu”
  • 3,5h „Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem od nowych mediów”
  • 9,0h „Uzależnienie od seksu i seksualność osób uzależnionych”
  • 9,0h „Pokolenie digitalnatives – uzależnienie od nowych technologii”
  • 9,0h „Hazard – współczesne wyzwanie”
  • 5,5h „Pracoholizm – pasja pracy i wartość czy uzależnienie”
  • 3,5h „Kompulsywne objadanie się – psychologiczny program redukcji nadwagi”
 • 8 h superwizji