Skip to main content

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna

 1. Scenariusz nr 1:
  Temat zajęć: Emocje na językach!
  Cele zajęć:

  • nauczenie umiejętności nazywania uczuć;
  • wzmocnienie postawy szacunku dla siebie i innych;
  • ćwiczenie umiejętności posługiwania się komunikatem JA.

  Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_4_5

 2. Scenariusz nr 2:
  Temat zajęć: Języka szakala a język żyrafy!
  Cele zajęć:

  • zwiększenie umiejętności posługiwania się komunikacją bez przemocy;
  • zwiększenie umiejętności rozpoznawania konstruktywnego i niekonstruktywnego porozumiewania się w grupie.

  Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_5_6

 3. Scenariusz nr 3:
  Temat zajęć: Zrozumieć siebie i innych – o sztuce aktywnego słuchania!
  Cele zajęć:

  • rozwinięcie umiejętności komunikacji niewerbalnej;
  • przećwiczenie umiejętności aktywnego słuchania.

  Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_6_7

Asertywność

 1. Scenariusz nr 1:
  Temat zajęć: Czy warto być asertywnym?
  Cele zajęć:
  Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Asertywnosc_Remedium_V_2013_str_4_5

  • wzrost wiedzy na temat postaw: asertywnej, uległej i agresywnej;
  • zwiększenie umiejętności asertywnego komunikowania się;
  • zwiększenie świadomości osobistych praw.
 2. Scenariusz nr 2:
  Temat zajęć: Granice akceptacji – asertywna odmowa.
  Cele zajęć:Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Asertywnosc_Remedium_V_2013_str_5_6

  • zwiększenie umiejętności asertywnego odmawiania;
  • umocnienie postaw szacunku dla swoich granic i granic drugiego człowieka.
 3. Scenariusz nr 3:
  Temat zajęć: Krytyka czy informacja zwrotna?
  Cele zajęć:

  • zwiększenie umiejętności formułowania konstruktywnych informacji zwrotnych;
  • wzrost umiejętności posługiwania się komunikatem JA;
  • wzrost umiejętności służących budowaniu relacji i współpracy.

  Czas trwania: 2×45 min.
  Scenariusz do pobrania: Asertywnosc_Remedium_V_2013_str_6_7

Emocje i stres

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Emocjonalny zawrót głowy
Cele zajęć:

 • nauczenie umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych przez siebie emocji;
 • diagnoza własnych sposobów radzenia sobie z emocjami;
 • ograniczenie niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_i_stres_Remedium_VII_2013_str_4_5

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Do czego służy złość?
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością;
 • zwiększenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze złością;
 • ograniczanie niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_i_stres_Remedium_XI_2014_str_5_6

Scenariusz nr 3:
Temat zajęć: Nie taki diabeł straszny – ze stresem też można sobie poradzić
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z napięciem i ze stresem;
 • zwiększenie wiedzy na temat zjawiska stresu, jego objawów i konsekwencji;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_i_stres_Remedium_XI_2014_str_6_7

Praca z grupą

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Nasza klasa staje się zespołem
Cele zajęć:

 • zwiększenie poziomu integracji w zespole klasowym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • umożliwienie wzajemnego poznania się uczniów w klasie.

Czas trwania: 1 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Praca_z_grupa_IV_2013_str_4_5

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Sytuacja konfliktowa: wyzwanie czy bariera nie do pokonania?
Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • rozwijanie umiejętności analizy sytuacji, ułatwiającej poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Praca_z_grupa_IV_2013_str_5_6

Scenariusz nr 3:
Temat zajęć: O rolach, nie tylko w teatrze
Cele zajęć:

 • zaznajomienie uczniów z pojęciem ról grupowych w kontekście pracy zespołu klasowego;
 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji i wrażliwości na innych;
 • uwrażliwienie na sposób odnoszenia się do innych osób w klasie;
 • rozwijanie postawy współodpowiedzialności za sytuację w zespole klasowym.

Czas trwania: 1 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Praca_z_grupa_IV_2013_str_7