Skip to main content

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Ja, ty, my – kiedy język łączy i kiedy dzieli.
Cele zajęć:

 • wzrost wiedzy na temat roli porozumiewania się w budowaniu relacji międzyludzkich;
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_4_5

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Mosty czy mury? Czyli o tym, jak rozmawiać.
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem JA;
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_6_7

 

Asertywność

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Moje i Twoje granice.
Cele zajęć:

 • wzrost wiedzy na temat postaw: asertywnej, uległej i agresywnej;
 • poszerzenie wiedzy na temat pojęcia granicy psychologicznej.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Asertywnosc_R Asertywnosc_Remedium_X_2014_str_5_7emedium_X_2014_str_4_5

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Być jak mistrz asertywności.

Cele zajęć:

  • wprowadzenie pojęcia „asertywność”;
  • zwiększenie umiejętności asertywnego komunikowania się;
  • zwiększenie umiejętności chronienia własnych granic.

Czas trwania: 3×45 min.
Scenariusz do pobrania: Asertywnosc_Remedium_X_2014_str_5_7
Emocje i stres

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Jak nie dać się stresowi?
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania oznak stresu.

Czas trwania: 3 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_Remedium_XI_2014_str_4_5

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Emocje – instrukcja obsługi
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • podnoszenie wiedzy na temat znaczenia i funkcji emocji.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_Remedium_XI_2014_str_6

 

Scenariusz nr 3:
Temat zajęć: Złość nam nie straszna…
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze złością;
 • poznanie różnych sposobów radzenia sobie ze złością.

Czas trwania: 1 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Emocje_Remedium_XI_2014_str_7

 

Samoocena

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Na początek: polubić siebie
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności identyfikowania mocnych i słabych stron;
 • zwiększenie u uczniów znaczenia pozytywnej samooceny.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Samoocena_Remedium_XII_2014_str_4_5

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Mocne i słabe strony
Cele zajęć:

 • rozwinięcie umiejętności identyfikowania swoich mocnych i słabych stron;
 • podniesienie samooceny;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Samoocena_Remedium_XII_2014_str_5_6

Scenariusz nr 3:
Temat zajęć: Ja dzisiaj i jutro
Cele zajęć:

 • rozwinięcie samoświadomości;
 • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Samoocena_Remedium_XII_2014_str_